Liên hệ

Công ty TNHH Thương mại Hải Nghiệp Việt Nam

Điạ chỉ:Ngã Tư KCN Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
HOT LINE: 02213766198 / 02213766196

Email : vnhaiye1@gmail.com